Safety Guard je osobní monitorovací služba, která radikálně zvyšuje vaši bezpečnost.

Díky nonstop Monitorovacímu centru jsou naše služby podobné osobní ochrance, když se ocitnete v nouzi.

 

nasevize1

My v Safety Guard jsme si velmi dobře vědomi toho, jak důležitý je pocit bezpečí.

Každý z nás v minulosti prožil stresové období. Strach o naše nejbližší všechen stres ještě umocňuje.

Elementární hodnoty, pocit bezpečí a klid v duši, jsou jedny ze základních stavebních kamenů úspěšného a klidného života. Pocit bezpečí člověk potřebuje od první minuty po narození. S přibývajícím věkem se sice naučíme uspokojovat své nejrůznější potřeby, pocit bezpečí však stále patří k tomu základnímu, co pro svou existenci potřebujeme. Pocit bezpečí si musíme dlouhodobě budovat, nepřichází jen tak, automaticky.

nasevize2

Denně posíláme děti do školy, jezdíme hromadnou dopravou do práce a z práce, na nákupy, za povinnostmi či zábavou. Často se vracíme domů úplně sami, často už za tmy. Máme rodiče a prarodiče ve vyšším věku, kteří byli vždy soběstační, ale čas plyne a najednou se z ničeho nic běžné denní činnosti stávají více a více rizikové.

Jen běžná cesta na nákup, nebo na poštu se, bohužel, už mnohokrát proměnila v lidskou tragédii. Kdo z vás nikdy neslyšel o přepadení důchodkyně, když si šla vyzvednout důchod na poštu a vracela se se svými penězi domů? Připouštíme si vůbec tu obrovskou míru nebezpečí, které jsou denně naši milovaní vystaveni? V koutku duše si riziko uvědomujeme, jen si ho nechceme připustit a snažíme se utěšit tím, že nám a našim blízkým se "to" přeci stát nemůže.

nasevize3

Kvalita našich životů spočívá nejen v tom, co vlastníme, kolik máme přátel a jaké máme postavení v zaměstnání. Naše sebevědomí budujeme tím, že jsme schopni přijmout zodpovědnost za svůj vlastní život a vlastní rozhodnutí.

A právě teď je ta správná chvíle vzít naši bezpečnost do vlastních rukou.

S nonstop Monitorovacím centrem SAFETY GUARD a mobilní aplikací ve vašem telefonu máte konečně svou bezpečnost opravdu ve vlastních rukou.

nasevize4

S neochvějným odhodláním jsme si my všichni v SAFETY GUARD stanovili jediný cíl: s pomocí společných znalostí a zkušeností a neobyčejným nadšením pro správnou věc najdeme a využijeme všechny dostupné zdroje a uděláme vše pro to, aby byl tento svět lepší, a stal se tak bezpečnějším místem nejen pro pro nás a naše blízké, ale pro všechny.

nasevize5

Nejlepší způsob, jak se vyhnout nebezpečí, je bezpochyby prevence. Naším hlavním posláním je vzdělávat lidi a naučit je využívat osvědčené metody prevence, a zvýšit tak všeobecné povědomí o bezpečnosti.

Ale v případech, kdy tento přístup selže a dostanete se do bezprostředního ohrožení života, kdy není čas listovat v seznamu kontaktů nebo vytočit 112/158 a vysvětlit situaci, tu jsme my.

Ve chvílích, kdy šok a strach ovládá vaši mysl, vás operátoři SAFETY GUARD uvidí a budou připraveni pomoci. Jako zářící maják uprostřed hluboké noci ukážete světu, kde jste a co se děje v tu chvíli, kdy spustíte POPLACH SAFETY GUARD.

nasevize6

Nemáme v úmyslu nahradit integrovaný záchranný systém, nebo zlehčovat zásady bezpečného chování. Dáváme vám do ruky nového užitečného pomocníka a odstrašující prostředek proti těm, co jsou na špatné straně zákona.

Neříkáme, že od této chvíle vám nebezpečí nehrozí. Ale se SAFETY GUARD radikálně vzrůstá šance, že když už se dostanete do nebezpečí, pomoc se k vám dostane rychleji, a budete tak mít šanci nebezpečnou situaci překonat co nejlépe a také minimalizovat její dopady.

A nakonec jedno varování pro ty, kteří mají v úmyslu škodit a ubližovat: Safety Guard je tu! A my se budeme dívat.